Vertrouwenspersoon

Sportvereniging W.I.K. streeft naar een veilige omgeving waar een ieder op zijn of haar niveau kan sporten. Dit moet gebeuren in een sociaal, veilige en respectvolle omgeving.

Binnen de vereniging wordt er alles aan gedaan om ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag, seksuele intimidatie te voorkomen. Krijg je toch met bovenstaande zaken te maken, dan kun je dit het beste uitspreken. Het liefst tegen degene die dergelijk ongewenst gedrag vertoont. Helpt dat niet of durf je dat niet, vertel het dan aan iemand die je vertrouwt, thuis of op de club.

SV W.I.K. heeft daarom een vertrouwenspersoon waar je terecht kunt met je vragen en/of verhaal. Haar naam is Diana de Jonge.

Een vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor bij zaken waar je niet gemakkelijk over praat. Het gaat hierbij voornamelijk om (seksuele) intimidatie, pestgedrag en/of geweld, maar er kunnen ook andere zaken zijn die je graag met iemand bespreekt die onafhankelijk is en die buiten de situatie staat. Een vertrouwenspersoon luistert, adviseert en is op de hoogte van de mogelijkheden om verder hulp te krijgen of een officiële melding te doen (in overleg met jou). Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Je kan erop vertrouwen dat de inhoud niet naar buiten komt. Hoe dat werkt, legt Diana vooraf aan ieder contact uit.

Een vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor jeugdleden. Ook de volwassen leden, vrijwilligers, train(st)ers en assistenten kunnen contact opnemen. Diana is telefonisch bereikbaar 06 – 28 137 222.

Wil je liever niet met Diana de Jonge praten, dan is er binnen de KNGU ook een vertrouwenspersoon, Henriët van der Weg.