Opzeggen lidmaatschap

Als je om wat voor reden dan ook het lidmaatschap op wil zeggen dan dient dit per email te gebeuren bij de ledenadministratie van de vereniging: ledenadministratie@wikaalburg.nl

We zouden het fijn vinden als je de reden(en) van opzegging wilt vermelden. Vergeet niet tijdig het lidmaatschap op te zeggen.

Tijdig opzeggen is uiterlijk voor 1 augustus.

Mocht je niet tijdig opzeggen, dan zal de contributie voor het volledige seizoen in rekening worden gebracht.

Tussentijds opzeggen is mogelijk. Het lidmaatschap dient dan vóór 1 december te worden opgezegd.
Tot de kerstvakantie mag er dan nog worden meegetraind. De helft van het contributiebedrag wordt doorgerekend in geval van tussentijdse opzegging van het lidmaatschap.