Geschiedenis

Sportvereniging W.I.K. is opgericht in 1955 door Trijn van Loon, Gijsje Wijgers en Grietje Poorter.

Deze drie dames zaten op Koninginnedag 1955 gezellig aan een glas oranjebitter en vonden dat er voor de jeugd in Wijk en Aalburg meer sport te kiezen moest zijn dan enkel voetbal. Na twee maanden hadden deze research topics for high schoolers gedachten een definitieve vorm, en op 28 juni 1955 is de W.I.K. opgericht.

De naam van de vereniging komt eigenlijk van de moeder van Trijn. Zij had als levensmotto: “als je iets echt wilt, dan kun je dat ook”. Er is niet veel verbeelding voor nodig om de link te leggen naar Willen Is Kunnen.

De eerste gymnastieklessen werden gegeven in een achterzaaltje van wat nu café d’n Dijk is, voorheen “Duisterwinkel”. Het was er altijd bijzonder gezellig en mede daardoor al snel zo druk dat naar een andere locatie moest worden uitgekeken.
Dat het ledental zo snel groeide kwam onder andere doordat dokter van Loo, die ook in het bestuur zat, iedereen die op hem maar een beetje stijfjes overkwam, naar de gym stuurde met de mededeling : ‘ga jij maar eens een poosje bewegen bij Trijn, dat is goed voor je.’

De groei van de vereniging verliep als volgt:
Bij de oprichting in 1955 waren er 22 personen lid.
Een jaar later was dat gegroeid tot 115 en in 1958 stonden er 300 leden ingeschreven. Ook Wandelvreugd  was een onderdeel van W.I.K. totdat ze als zelfstandige wandelsportvereniging hun eigen weg zijn gegaan. Een absoluut dieptepunt was 1974. Het ledental daalde schrikbarend en toen dit onder de 100 kwam is het bestuur tot actie overgegaan. Een ledenwerfactie is op poten gezet en daardoor trok het ledental weer aan tot 230 leden. Het is daarna jaren rond de 200 blijven hangen maar met de oprichting van de badminton in januari 2000 kreeg de administratie er in drie weken tijd 70 adressen bij zodat ze op 285 leden kwamen. Inmiddels is de badminton alweer jaren geleden zelfstandig geworden en maken nu alleen de gymsporten deel uit van W.I.K.  Momenteel zijn er zo’n 200 leden.

Een nieuwe locatie kwam er in de vorm van een nissenhut, dankzij de hulp van best price for weber medium grill cover de heer van Ballegooyen. Deze nissenhut stond op de plaats waar nu het Rehoboth staat. In deze nissenhut is tot 1964 getraind. Vooral ’s winters was het daar afzien . Het was er dan vaak zo koud dat een warming-up pure noodzaak was.

Groot was dus de opluchting toen de gemeente overging tot de bouw van, (citaat Nieuwblad 30 maart 1964) “een uitstekend geoutilleerde gymzaal voorzien van een vloer bedekt met kurklinoleum.” Deze gymzaal in de Tulpstraat wordt nog steeds gebruikt door enkele groepen van W.I.K. In 2000 is d’Alburcht geopend.

Sportvereniging W.I.K. is al jaren lid van de KNGU; de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.