Geen categorie

De eerste nijntje beweegdiploma’s uitgereikt

Blije gezichten tijdens uitreiking nijntje Beweegdiploma’s
Bij Sportvereniging W.I.K. Wijk en Aalburg kunnen kinderen hun nijntje Beweegdiploma halen. Als kinderen alle motorische vaardigheden uit de lessenserie onder de knie hebben, krijgen zij het nijntje Beweegdiploma. En dat bijzondere moment laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan!

Glimlachend van oor tot oor
Op zaterdag 25 mei was het zover. De gymzaal was versierd met nijntje slingers en ballonnen. Eerst was het de beurt aan de peutergroep, het lesuur daarna de kleuters.

De kinderen mochten zelf ook iets van nijntje meenemen naar de les. Nadat de kinderen onder grote belangstelling van ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s de geleerde vaardigheden lieten zien, ontvingen zij het nijntje Beweegdiploma van juf Martine. Er werd voor ieder kindje luid geapplaudisseerd door het aanwezige publiek. De feestelijke les werd afgesloten met een nijntje dans.

Enthousiaste reacties van ouders
Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de lessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd : ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’

Vervolg
Een aantal kinderen hebben beweegdiploma 1 gehaald en gaan door met opdrachten voor het beweegdiploma 2. De kleuters die volgend schooljaar naar groep 3 gaan, beginnen na de zomervakantie bij een andere gymjuf met de lesmethode ‘kleuren turnen’ waar zij passend bij hun niveau een boekje krijgen uitgereikt met daarin allemaal gevarieerde gym/turnoefeningen die tijdens de les aan bod komen.