ClubCollect

ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om de contributie te innen.

Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid een betaalverzoek via e-mail en sms. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt.

Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je kiezen tussen betalen in termijnen of om de gehele contributie in een keer te betalen. Als je in een keer betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso.

Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een administratieve bijdrage in rekening gebracht van € 1,00 per incasso. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat.

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester en de ledenadministratie.

Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Wij zijn erg blij met deze stap in de goede richting. Voor meer informatie kunnen jullie terecht op www.clubcollect.com/nl/members.

Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie Goof van Rijswijk, verantwoordelijk voor de ledenadministratie van W.I.K. ook altijd even benaderen.

ledenadministratie@wikaalburg.nl